Öğr. Gör. Rıza Gürler AKGÜN

T.C. Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
Mimari Restorasyon Programı
2002 – 2006 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde lisans öğrenimini gerçekleştirdi. Aynı zaman diliminde Arkeoloji Bölümü’nde Çift Anadal yaptı. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu danışmanlığında hazırladığı “Yazılı ve Arkeolojik Belgeler Işığında Urartu Krallığı’nın Yıkılış Süreci” adlı teziyle mezun oldu. 

2002 yılından itibaren çeşitli kazı, yüzey araştırması vb. projelerde görev aldı. Halen Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü Kazıları Projesi, Kars ve Çevresi Ortaçağ Ermeni Kiliseleri (Ani Örenyeri Hariç) Yüzey Araştırması Projesi ile Hittite Historical Atlas Projesi’nde fiilen çalışmaktadır. 2013 yılında Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı’nda öğretim görevlisi ve bölüm başkanı olarak göreve başlamıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı’nda doktora öğrenimine devam etmektedir.
Mail: rizaakgun@maltepe.edu.tr    /  rga@rgakgun.com      -      Dahili No: 2289